Grooten advies & management is het bureau van Yvonne Grooten.

Sinds haar opleiding als jurist (Radboud Universiteit, 1981) werkt zij op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Die ervaring gaat van werkvloer tot ministerie, van het managen van een afdeling woondiensten van een kleine woningcorporatie tot juridische beleidsontwikkeling ten aanzien van de bestrijding van leegstand.
De wortels van Yvonne zijn Twents en dat komt terug in de aanpak: mensgericht en concreet. Rode draad is het tot stand brengen van de gevraagde prestatie in de daarvoor beschikbare tijd.