Drie thema’s uitgelicht.

Leegstand
De financiële crisis heeft grote gevolgen voor de zakelijke onroerend goed markt: circa 13,9 % van de beschikbare kantoorruimte staat leeg. In sommige gebieden loopt dat op tot 18%. Dergelijke leegstand heeft uiteraard grote gevolgen voor vastgoedeigenaren. De gevolgen zijn echter niet alleen financieel: leegstand kan gemakkelijk tot verloedering leiden.
De nieuwe leegstandverordening geeft een kader voor gemeenten en onroerend goed eigenaren gezamenlijk aan te pakken. Voor de VNG werkte Yvonne Grooten aan een handleiding voor die aanpak. Deze is hier te vinden.

Woonruimteverdeling
De verhouding tussen vraag naar en aanbod van sociale huurwoningen is niet in balans. Momenteel loopt de druk weer op door de algehele stilstand op de woningmarkt. Woningen worden niet altijd verhuurd of verkocht. Woningzoekenden anno nu hebben natuurlijk ook kwaliteitswensen. Hoe kun je echt inspelen op de klant en een vlotte verhuur voor elkaar krijgen? Waar kun je nog sturen met beleid en regels? In dit vakgebied is Yvonne thuis, zowel beleidsmatig als juridisch. Zij stelde voor de Stadsregio Amsterdam de regionale huisvestingsverordening op en is nog steeds betrokken bij veranderingen van dit beleid.

Kwaliteit van dienstverlening aan bewoners
Corporaties zijn dienstverleners par excellence. Althans, dat zouden ze moeten zijn. Vaak gaat dat heel goed. Maar soms hebben de vele regels en een nadruk op controle, een verstikkend effect op de manier waarop klanten worden bediend. Klanten ervaren een “Nee, dat kan niet –en wat was uw vraag?” Werken met een kwaliteitslabel, bijvoorbeeld het KWH label helpt corporaties bewust worden hoe de organisatie echt kan worden ingericht op de klant en van
buiten naar binnen te kijken. Yvonne maakte dit proces van binnen uit mee.