Grooten advies & management is een consultancybureau voor volkshuisvesting. Het bureau biedt advies en interimmanagement. Kenmerkend voor het bureau zijn ervaring, juridische kennis, communicatie en een nuchtere instelling.

  • Dienstverlening gebaseerd op werkzaamheden bij woningcorporatie, ministerie, provincie, stadregio en leegstandbeheerder.
  • Juridische kennis: Huisvestingswet, Wet ruimtelijke ordening, Leegstandwet, Woningwet, Algemeen bestuursrecht.
  • Communicatie: volkshuisvesting is samenwerking en goede communicatie doet wonderen.
  • Nuchtere instelling: aandacht voor uitvoerbaarheid en effect van beleid voor woningzoekenden en woningmarkt.